Home / O nama

 

Udruženje građana Caritas „Sv. Anastazija“ Sremska Mitrovica osnovano je 2003. godine kao nevladina organizacija sa glavnim strateškim ciljem brige za bolesne, starije i socijalno ugrožene, kao i za osobe sa invaliditetom. Caritas ”Sv. Anastazija” Sremska Mitrovica implementirao je integralni model kućne nege i dnevnog centra za starije osobe zasnovan na kućnoj nezi na evropskom konceptu jedinstven u Srbiji podržan od Caritas-ove evropske mreže.
Osam godina (2005-2013) Caritas Nemačka sa Saveznim ministarstvom za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) podržalo je razvoj ovih društvenih usluga, uključujući nadnacionalne kurseve obuke i razmenu iskustava sa nemačkim prosvetnim radnicima. Tokom 2009. godine, Caritas Srbije je od Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu dobio akreditaciju za trening program „Program pomoći u kući sa elementima bazične nege“.

Caritas ”St.Anastazija” Sremska Mitrovica sa svojom uslugom Pomoć u kući i kućnom negom, dobio dozvolu za pružanje usluga pomoći u kući, izdatu od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (rešenje br.022-03-00134/2015 -19 od 15.01.2016.).

Caritas ”St.Anastazia” Sremska Mitrovica with his Home Assistance and Home Care service, received a licence to provide home assistance services, issued by the Ministry of Labour, Employment, Veteran and Social Affairs (decision no.022-03-00134/2015-19 dated 01/15/2016).

Caritas”St.Anastazia” has accredited their work within two educational programs „Palliative care in-home“ and „Basic medical care in Home conditions“ at the referent institution of the Ministry of Health-Health Council of Serbia 2013 and 2014, who in charge of continuing education and quality of work. We also have ensured a legal framework for l implementing palliative care services in cooperation with the General Hospital in Sremska Mitrovica to improve the inter-sector mechanism, as a leader in Serbia. Caritas Sremska Mitrovica have at their disposal supllies and devices that will greatly facilitate the life and care of this extremely vulnerable population.

Naši prijatelji / Our friends:

 
Share this page
 
 

Timočke divizije 62, 22000 Sremska Mitrovica

ponedeljak: 08:00 – 16:00

utorak: 08:00 – 16:00

sreda: 08:00 – 16:00

četvrtak: 08:00 – 16:00

petak: 08:00 – 16:00

subota: zatvoreno

nedelja: zatvoreno

Kontakt telefon: 022/641-964

E-Mail: mitrovacki.caritas@gmail.com