Home / Vesti / Svečano otvoren Kabinet za kineziterapiju

 

U utorak, 16. jula 2019.godine, u prostorijama Caritasovog Dnevnog boravka za osobe sa mentalnim smetnjama i intelektualnim poteškoćama „Sveta Tereza“ u Sremskoj Mitrovici, svečano je otvoren Kabinet za kineziterapiju. Ovaj Kabinet je rezultat projekta koje je podržalo Ministarstvo za spoljne poslove R Poljske preko Ambasade R Poljske u Beogradu u okviru malih razvojnih projekata, u visini 8.070 eura u opremi i aparatima.

Projekat je nastao kao rezultat saradnje SMŠ “Draginja Nikšić“ iz Sremske Mitrovice i mitrovačkog Caritasa. Cilj opremanja Kabineta je fizički angažman, rehabilitacija i profesionalna podrška korisnicima Dnenog boravka od strane profesora i učenika ove škole, prof. Gordane Jagnjić i učenika III i IV godine fizioterapeutskog smera dva puta mesečno.

Kabinet je otvorio Andžej Kinđuk, otpravnik poslova R Poljske u Beogradu uz prisustvo predstavnika lokalne samouprave koja je takođe finansijski podržala rad ovog Dnevnog boravka. On predstavlja novu, inovativnu uslugu u Srem.Mitrovici gde se na potpuno nov način integrišu i aktiviraju osobe sa intelektualnim i mentalnim poteškoćama uz interdisciplinarnu povezanost i podršku različitih institucija od Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Centra za socijalni rad, Doma zdravlja, Crvenog krsta kao i partnerskih OCD. Poseban značaj daje i prisustvo direktorke Komore socijalne zaštite Sandre Perić, koja na svaki način podržava nove oblike vaninstitucionalne zaštite vulnerabilnih kategorija i proces licenciranja istihCaritasov Dnevni boravak je u procesu licenciranja sa željom da standarde rada sa ovom kategorijom stanovnika podigne na evropski nivo i priključi se kolegama iz Caritasa Šabac i Bogatić koji su taj proces uspešno završili. Krajnji cilj je isprati ciljeve nove Strategije za zaštitu mentalnog zdravlja u R Srbiji te stvaranje mreže Boravaka koji podržavaju resocijalizaciju i integraciju osoba sa mentalnim i intelektualnim smetnjama, u čemu nas finansijski podržava Karitas Nemačke.

Pored toga, mitrovački Karitas je aktivan i dalje na polju zaštite i aktivne pomoći starijim osobama, s obzirom da je licencirani pružalac usluge za pomoć i negu u kući. Konkretno, kao partner na projektu „Prepoznajmo nasilje i diskriminaciju nad starijim ženama i sprečimo ih“ u partnerstvu sa udruženjem „Snaga prijateljstva- Amity“ iz Beograda, Muslimanskim humanitarnim društvom „Merhamet-Sandžak“ iz Novog Pazara i Kancelarije za ljudska i manjinska prava, koja je podržala ovaj projekat.

Projekat se realizuje povodom dve godine od primene novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici i deo je šire projektne aktivnosti u okviru programa „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u R Srbiji za 2019.godinu“.

Cilj projekta je povećavanje senzibilisanosti osoblja zaposlenog u javnim ustanovama i civilnom sektoru u oblasti nasilja i diskriminacije nad starijim ženama i njihovu proaktivnost u prevenciji i pružanju efikasnih mera prevencije i zaštite od nasilja.

Prema najnovijim istraživanjima u Srbiji, 14% starijih žena priznaje da je doživelo neki oblik nasilja tokom prethodne godine, a 19,8% starijih osoba u trećem životnom dobu. U Centre za socijalni rad dospu prijave nasilja samo nad oko 0,27% starijih (za 2017. godinu, od 31.138 prijavljenih slučajeva porodičnog nasilja, u 3.736 slučajeva se radilo o nasilju nad starijim osobama).

Kristina Dragišić,

koordinator Karitasa”Sv. Anastazija“

Sremska Mitrovica

Podelite na društvenim mrežama
 
Share this page
 
 

Timočke divizije 62, 22000 Sremska Mitrovica

ponedeljak: 08:00 – 16:00

utorak: 08:00 – 16:00

sreda: 08:00 – 16:00

četvrtak: 08:00 – 16:00

petak: 08:00 – 16:00

subota: zatvoreno

nedelja: zatvoreno

Kontakt telefon: 022/641-964

E-Mail: mitrovacki.caritas@gmail.com