Home / Caritas Srbije

 

Caritas Srbije prisutan je na socio-humanitarnom planu već više od 20 godina (prvobitno pod imenom Caritas Jugoslavije, zatim Caritas Srbije i Crne Gore i danas Caritas Srbije). Član je međunarodnih konfederacija Caritas Internationalis sa sedištem u Rimu i Caritas Europa, sa sedištem u Briselu. Uz podršku članica ove mreže, ali i drugih donatora u proteklom periodu Caritas Srbije je pripremao, organizovao i realizovao različite programe pomoći ljudima u potrebi.

U duhu svoje karitativne misije, tokom devedesetih, realizovao je pre svega aktivnosti usmerene na pružanje humanitarne pomoći ljudima u potrebi. Početkom dvehiljaditih, međutim, proširuje svoj program rada i na razvojne programe i projekte. Danas je Caritas Srbije prepoznat kao pružalac pomoći u urgentnim situacijama, kao zagovarač za reformu zaštite mentalnog zdravlja i proces deinstitucionalizacije, zatim kao promoter socijalnog preduzetništva i važan akter u aktivnostima koje imaju za cilj podizanje svesti i smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa

Misija Caritasa Srbije

Misija Caritasa Srbije, kao humanitarne organizacije Katoličke crkve koja svoj rad temelji na Božjoj reči i socijalnom učenju, jeste svedočenje i promocija delotvorne kršćanske ljubavi u službi sveobuhvatnog razvoja čoveka i društva, zaštite i očuvanja prirode, ostvarenja mira i socijalne pravde, pružanja usluga svima kojima je to potrebno i nadahnjivanje svakog čoveka da čini dobro.

Vizija Caritasa Srbije

Vizija Caritasa Srbije je civilizacija ljubavi i solidarnosti, društvo dostojanstva i nade, bez nepravde i siromaštva, zasnovano na vrednostima Evanđelja.

Donirajte

Caritasova mreža u Srbiji aktivno je uključena u akciju prikupljanja i pružanja pomoći osobama u potrebi na teritoriji Republike Srbije. Donacije se mogu uputiti uplatom na žiro račune Caritasa Srbije, posebno otvorene za ovu namenu. Za sve druge vidove pomoći  u odeći, obući, hrani, higijeni, lekovima…potrebno je kontaktirati najbliži dijecezanski Caritas oko koordinacije i dogovora.

Žiro račun za donacije u RSD: 220-31186-42
Žiro račun za devizne donacije: 11-305-0000260.8

Ovde preuzeti instrukcije za devizne donacije

 
Share this page
 
 

Timočke divizije 62, 22000 Sremska Mitrovica

ponedeljak: 08:00 – 16:00

utorak: 08:00 – 16:00

sreda: 08:00 – 16:00

četvrtak: 08:00 – 16:00

petak: 08:00 – 16:00

subota: zatvoreno

nedelja: zatvoreno

Kontakt telefon: 022/641-964

E-Mail: mitrovacki.caritas@gmail.com