Home / Aktivnosti / Tribina o mentalnom zdravlju u Srbiji

 
Predavači na tribini o mentalnom zdravlju

U četvrtak, 9.juna 2022., mitrovački Caritas je organizovao stručni skup posvećen mentalnom zdravlju. Domaćin je bila Gradska kuća koja je otvorila vrata mnogim zainteresovanim za ovu temu profesionalcima iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite iz našeg Grada, ali i šire. Bili su prisutne kolege iz ZZJZ, Doma zdravlja, Centara za socijalni rad iz tri grada, udruženja iz Beograda, Novog Sada, Rume i Šapca, ali i mons. Eduard Španović i vlč.Ivica Zrno koji više od 15. godina podržavaju i aktivno učestvuju u senzibilizaciji društva na problem mentalnog zdravlja.

Okrugli sto pod nazivom“Za život u ritmu svakog srca“ nastao je kao odgovor na apel Ministarstva zdravlja da se jun mesec proglasi za mesec posvećen podizanju svesti o mentalnom zdravlju.

Učesnici stručnog skupa

Skup je otvorio direktor Caritasa Srbije o.Michai Gherghel, o programskom radu na polju mentalnog zdravlja Caritasa u Srbiji upoznala je prisutne Jelena Ankić, nacionalni koordinator na programu mentalnog zdravlja, a ispred domaćina bili su prisutni zam.načelnika Gradske uprave za socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine Slađana Mirčeta i Bogdan Kuzmić, pomoćnik Gradonačelnice za sektor socijalne zaštite. Kao i uvek, mons.Eduard Španović, župnik i prelat mitrovačke župe Sv.Dimitrija, prisustvovao je skupu sa vlč.Ivicom Zrnom.

Koordinatorka mitrovačkog Caritasa, Kristina Dragišić, inače master psiholog, upoznala je prisutne sa najnovijim podacima o stanju mentalnog zdravlja stanovništva Srbije, o kojima je pre par dana govorio i sam ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Podaci su alarmantni i upozoravaju da u ovom trenutku 15,2 odsto stanovništva ispunjava kriterijume nekog psihičkog poremećaja,

U ponedeljak, u Skupštini Grada, Stalna konferencija gradova i opština i GIZ organizovali su obuku iz lokalizacije Agende 2030. Tada je istaknuto da je promocija mentalnog zdravlja i prevencija mentalnih poremećaja i bolesti  sastavni deo Agende održivog razvoja usvojene od strane Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija. Stoga, zaštita i očuvanje mentalnog zdravlja obuhvataju sve mere i aktivnosti usmerene na uspostavljanje i održanje psihičkog blagostanja. Te mere su vezane za promociju i unapređenje mentalnog zdravlja, kao i prevenciju koja obuhvata rano prepoznavanje, lečenje i rehabilitaciju poremećaja ponašanja i mentalnih poremećaja. Caritas već skoro 18 godina aktivno učestvuje u realizaciji ovih zadataka, pa je zato I organizovana ova tribina.

Na ovo izlaganje nadovezala se veoma zanimljivim rezulatatima istraživanja sprovedenim od strane Komore socijalne zaštite, Sandra Perić, direktorica ove ustanove I ujedno doctorand na Fakultetu političkih nauka. Ovo istraživanje nam je ukazalo na stanje zaposlenih u sistemu socijalne zaštite, s akcentom na procenu mentalnog stanja  i  situacijom tokom COVIDa. Veoma detaljna analiza pokazala je da u sistemu socijalne zaštite postoji deficit od skoro 1000 zaposlenih, da ovaj system amortizuje mnoge probleme tranzicije I da u dugom vremenskom priodu deluje pod kontinuiranim I dugotrajnim stresnim okolnostima koji direktno utiču na kvalitet rada zaposlenih I njihovo zadovoljstvo poslom. Ujedno su nedovoljno plaćeni I pod stalnom negativnom kampanjom u društvu, što dodatno otežava rad I stanje mentalnog zdravlja zaposlenih u svim sistemima socijalne zaštite, intitucionalnim I vaninstitucionalnim.

U drugom delu su Andrijana Nikolić iz Caritasa Šabac I Marijana Lopin Iz mitrovačkog Caritasa “Sv.Anastazija”  predstavili načine sa kojima se radi sa osobama sa mentalnim smetanja. Tu su bile predočene Caritasove metode sistemskog I vaninstitucionalnog rada sa osobama sa mentanlim smetnjama, radom Dnevnih boravaka, radno okupacionih terapija I socijalnih preduzeća koji u sebi aktiviraju I integrišu ovu osetljivu grupu stanovništva. Impozantni podaci govorii su da je u Caritasu Šabac u okviru socijalnog preduzeća zaposleno čak 9 osoba, dok je u mitrovačkom Caritasu radni angažman našlo tri osobe sa invaliditetom, od kojih su dve sa mentalnim smetnjama.

Ovo je istovremeno bila i prilika za uspostavljanje novih i jačanje postojećih partnerstava u lokalnoj zajednici sa ustanovama i organizacijama koje mogu dati svoj doprinos u podizanju svesti stanovništva o značaju mentalnog zdravlja, jer bez mentalnog zdravlja nema ni kvaliteta života.

Skup je kategorisan kod Komore socijalne zaštite kao stručna tribina, tako da su učesnici i slušaoci bodovani po Pravilniku za učešće na istoj.

Sandra Perić, direktor Komore socijalne zaštite prezentovala je rezultate njihovog istraživanja u vreme COVIDa
Marijana Lopin prezentuje rad Caritasa Sremska Mitrovica
Adrijana Nikolić iz Caritasa Šabac izložila je bogat spektar aktivnosti za 22 godine rada i postojanja
Podelite na društvenim mrežama
 
Share this page
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

 

 

Timočke divizije 62, 22000 Sremska Mitrovica

ponedeljak: 08:00 – 16:00

utorak: 08:00 – 16:00

sreda: 08:00 – 16:00

četvrtak: 08:00 – 16:00

petak: 08:00 – 16:00

subota: zatvoreno

nedelja: zatvoreno

Kontakt telefon: 022/641-964

E-Mail: mitrovacki.caritas@gmail.com